Hormonlar sadece sıradan kimyasallar değil, aynı zamanda spor performansımızı yönlendiren büyük oyuncular. Heyecan verici araştırmalar, bu hormonların motivasyon ve ödül sistemiyle yakın bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Östrojenin sporcularda nasıl bir etki yarattığını ve testosteronun da performanslarını nasıl etkilediğini, ayrıca, kadın sporcuların doğal hormonal döngülerinin, spor performansları üzerinde nasıl bir etkiye neden olduğunu detaylı inceleyelim.

Östrojen ve testosteron gibi cinsiyet hormonları, kadınların ve erkeklerin vücutlarında farklı miktarlarda bulunur. Bu hormonların spor performansı üzerindeki etkileri araştırmacıların giderek daha fazla ilgisini çekmeye başladı.

Ödül mekanizması ise insanların davranışlarını motive eden ve teşvik eden bir süreçtir. Sporcular için hedefe ulaşma, başarı elde etme ve kendini geliştirme arzusunu tetikler. Motivasyonun temelini oluşturan ödül mekanizması sporcularda performansı etkileyen bir faktördür. Bu mekanizma, temel olarak ödül beklentisiyle ilişkili olan “dopamin” ve “ serotonin” adı verilen nörotransmitterler tarafından yönetilir. Nörotransmitterler, beyinde iletişimi sağlayan ve sinir hücreleri arasında sinyal ileten kimyasal maddelerdir. Beyindeki ödül mekanizması, bazal gangliyon adı verilen bir dizi yapıdan oluşur. Bu yapılar, özellikle ventral tegmental alan, nükleus akkumbens ve prefrontal korteks gibi bölgeleri içerir. Bu bölgeler, beynin farklı bölgeleriyle bağlantı halindedir ve ödül ile ilgili deneyimleri değerlendirir. Örneğin, bir spor müsabakasını kazanmak veya kişisel bir rekor kırmak sporcular için bir ödül olabilir. Bu ödül beklentisi, dopamin salınımını artırarak motivasyonu güçlendirir ve sporcuların daha fazla çaba harcamasına neden olur. Ancak, aşırı ödül uyarıları veya bağımlılık oluşumu gibi durumlarda, ödül mekanizması düzeni bozulabilir.

Kadın sporcularda östrojen ve testosteron hormonlarının bu mekanizmayı nasıl etkilediği, motivasyon ve performansları üzerinde önemli bir rol oynayabilir. Östrojenin ve testosteronun spor performansı ve motivasyon üzerindeki etkilerini anlamak, kadın sporcuların performansını artırmak ve daha iyi motive olmalarını sağlamak için önemli bir adımdır.

Kadın Sporcularda Östrojen ve Ödül Mekanizması

Östrojen hormonu, kadınlarda baskın olan bir cinsiyet hormonudur ve doğurganlık döngüsü, kemik yoğunluğu ve enerji seviyeleri gibi birçok fizyolojik süreç üzerinde etkili olur. Öte yandan, testosteron hormonu, erkeklerde daha yüksek seviyelerde bulunan bir cinsiyet hormonudur. Ancak, kadın sporcularda da belirli bir düzeyde bulunur ve performans üzerinde etkili olabilir. 

Östrojen hormonunun ödül mekanizması üzerindeki etkileri, kadın sporcularda motivasyonu ve performansı nasıl etkilediğini anlamak için önemlidir. Yapılan bir çalışma, östrojenin beyinde dopamin ve serotonin gibi önemli nörotransmitterlerin salınımını artırarak ödül mekanizmasını etkileyebileceğini gösteren kanıtlar sunuyor. Östrojen hormonunun ödül mekanizmasını etkileyerek kadın sporcularda performans artışı sağlayabileceğini gösteren çalışmalarda, östrojen seviyeleri yükseldikçe, sporcuların performanslarında belirgin bir iyileşme olduğunu gösteriyor.[1,2] Yani östrojenin bu etkisi, sporcuların motivasyonunu artırabilir ve başarı elde etme arzusunu güçlendirebilir.

Kadın Sporcularda Testosteron ve Spor Performansı

Kadın sporcularda testosteron hormonunun spor performansı ve motivasyon üzerindeki etkileri de önemli bir araştırma konusudur. Yapılan çalışmalar testosteron hormonunun kas gücü ve dayanıklılığını artırarak kadın sporcuların performansını etkileyebileceğini göstermiştir. Aynı şekilde testosteron hormonunun motivasyonu artırdığını ve rekabetçilik duygusunu güçlendirdiğini ortaya koymuştur.[3,4] Testosteronun motivasyon üzerindeki etkisi, kadın sporcularda daha yüksek performans isteği ve hedefe odaklanma arzusunu tetikleyebilir.

Kadın Sporcuların Doğal Hormonal Döngüleri ve Ödül Mekanizması

Regl (menstrual siklus) döngüsü boyunca hormon miktarları değişir. Başlangıçta, folliküler fazda östrojen ve testosteron yükselir. Östrojen yumurtalıklarda yumurta gelişimini sağlar, testosteron ise hormon dengesini etkiler. Ovülasyon evresinde östrojen doruğa ulaşır ve testosteron hafifçe yükselir. Son bölümde, luteal fazda östrojen düşer ve progesteron yükselir. Testosteron genellikle östrojenle birlikte düşer. Bu evrede rahim hazırlanır ve kalınlaşır.

Regl döngüsü boyunca testosteron düzeyindeki değişiklikler, kadınların enerji seviyeleri, motivasyonları ve performansları üzerinde etkili olabilir. Testosteron hormonu, fiziksel gücü, dayanıklılığı ve kas kütlesini artırmada önemli bir rol oynar. Dolayısıyla, döngü sırasında testosteron seviyelerindeki düşüş, kadın sporcuların enerji seviyelerini etkileyebilir ve performanslarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu durum, regl döngüsünün luteal fazında, yani döngünün başlamasına yakın dönemde özellikle belirgin olabilir. Testosteron seviyesindeki düşüş, kadın sporcuların enerji seviyelerinin düşmesine, motivasyonlarının azalmasına ve fiziksel performanslarının biraz daha zorlanmasına neden olabilir. Bu dönemde sporcular, dikkatli beslenme, dinlenme ve antrenman planlamasıyla dikkatlerini performanslarını sürdürmeye odaklamaları önemlidir.

Önemli olan, kadın sporcuların kendi bedenlerini ve regl döngülerini iyi anlamaları ve bu değişiklikleri gözlemleyerek antrenman ve rekabet programlarını buna göre ayarlamalarıdır. Uygun beslenme, dinlenme, stres yönetimi ve antrenman planlaması stratejileri, kadın sporcuların hormonal döngülerinin etkilerini dengelemelerine yardımcı olabilir ve performanslarını en üst düzeye çıkarmalarına katkıda bulunabilir.

Son araştırmalar, kadın sporcuların regl döngüsündeki farklı evrelerde ödül mekanizmasına ve motivasyona farklı tepkiler verdiğini ortaya koymuştur. Hormonal değişikliklerin etkisiyle, kadın sporcuların performans isteği ve hedefe odaklanma seviyeleri döngüsünün farklı aşamalarında değişebilir. Benzer çalışmalarda, regl döngüsünün farklı evrelerindeki hormonal değişikliklerin kadınların enerji seviyelerini etkilediğini göstermiştir. Bu enerji seviyesi değişiklikleri, kadın sporcuların performansını etkileyebilir ve ödül mekanizmasına olan tepkilerini modüle edebilir.[5-9]

Kadın Sporcular için Hormonal Döngülerin Yönetimi

Kadın sporcular için hormonal döngülerin yönetimi, performansı optimize etmek ve sporcuların motivasyonunu sürdürmek açısından önemlidir. Kadın sporcuların hormonal döngülerini yönetmelerine yardımcı olabilecek bazı stratejileri ele alalım:

 1. Takvim tutma: Kadın sporcular, regl döngülerini takip etmek ve farklı evrelerdeki hormonal değişiklikleri gözlemlemek için bir takvim veya döngü uygulaması kullanabilirler. Bu, performanslarını döngüleriyle ilişkilendirmelerine ve dönemlerindeki enerji seviyelerini, motivasyonlarını ve ödül mekanizmalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 2. Beslenme stratejileri: Beslenme, hormonal dengeyi etkileyebilir. Kadın sporcular, döngülerinin farklı evrelerinde beslenme ihtiyaçlarını ve hormonal değişikliklere bağlı olarak makro ve mikro besin alımlarını ayarlamalıdırlar. Örneğin, regl döngüsünün luteal fazında demir ve B vitaminleri gibi önemli besin maddelerine daha fazla ihtiyaç olabilir.
 3. Antrenman programının ayarlanması: Hormonal döngülerin farklı evreleri, enerji seviyeleri ve performans kapasitesi üzerinde etkili olabilir. Antrenman programları, döngülerin farklı aşamalarındaki fiziksel ve mental değişiklikleri göz önünde bulunduracak şekilde ayarlanabilir. Böylece, sporcular en verimli ve etkili antrenmanları yapabilirler.
 4. Stres yönetimi: Hormonal döngüler, stres tepkisini etkileyebilir. Kadın sporcular, stres yönetimi tekniklerini kullanarak hormonal dengeyi korumaya yardımcı olabilirler. Meditasyon, nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri ve uyku düzeninin düzenlenmesi gibi stratejiler, stresi azaltmaya ve hormonal dengeyi desteklemeye yardımcı olabilir.
 5. Profesyonel destek: Kadın sporcular, hormonal döngülerin yönetimi konusunda uzman bir sağlık profesyonelinden destek alabilirler. Bir spor hekimi veya beslenme uzmanı, sporculara bireysel ihtiyaçlarına göre uygun stratejiler ve öneriler sunabilir.

Hormonal döngülerin yönetimi konusunda daha spesifik stratejiler ve öneriler ise bireysel faktörlere ve sporcunun hedeflerine göre değişebilir. Antrenörler, sporcuların hormonal döngülerini izlemek ve gerektiğinde uygun stratejileri uygulamak için sağlık profesyonelleriyle birlikte çalışabilir.

Bu yazımızda, kadın sporcuların performanslarını ve motivasyonlarını optimize etmelerine yardımcı olacak bilgilere ve stratejilere odaklandık. Ancak, bireysel farklılıklar ve kişisel sağlık durumları da dikkate alınmalıdır. Sporcuların sağlık uzmanlarına danışarak, kendi ihtiyaçlarına ve hedeflerine en uygun yöntemleri belirlemeleri önemlidir. Sonuç olarak, kadın sporcuların hormonlarının ve hormonal döngülerinin spor performansı ve motivasyon üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu bilgilerin doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması, sporcuların en iyi performanslarını sergilemelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

REFERANSLAR

 1. Tonn Eisinger KR, Larson EB, Boulware MI, Thomas MJ, Mermelstein PG. Membrane estrogen receptor signaling impacts the reward circuitry of the female brain to influence motivated behaviors. Steroids. 2018 May;133:53-59.
 2. Castanier C, Bougault V, Teulier C, Jaffré C, Schiano-Lomoriello S, Vibarel-Rebot N, Villemain A, Rieth N, Le-Scanff C, Buisson C, Collomp K. The Specificities of Elite Female Athletes: A Multidisciplinary Approach. Life (Basel). 2021 Jun 26;11(7):622.
 3. Cook CJ, Beaven CM. Salivary testosterone is related to self-selected training load in elite female athletes. Physiol Behav. 2013 May 27;116-117:8-12.
 4. Collado-Boira E, Baliño P, Boldo-Roda A, Martínez-Navarro I, Hernando B, Recacha-Ponce P, Hernando C, Muriach M. Influence of Female Sex Hormones on Ultra-Running Performance and Post-Race Recovery: Role of Testosterone. Int J Environ Res Public Health. 2021 Oct 2;18(19):10403.
 5. Carmichael MA, Thomson RL, Moran LJ, Wycherley TP. The Impact of Menstrual Cycle Phase on Athletes’ Performance: A Narrative Review. Int J Environ Res Public Health. 2021 Feb 9;18(4):1667.
 6. Edwards DA, Turan B. Within-person coupling of estradiol, testosterone, and cortisol in women athletes. PeerJ. 2020 Jan 24;8:e8402.
 7. Barth C, Villringer A, Sacher J. Sex hormones affect neurotransmitters and shape the adult female brain during hormonal transition periods. Front Neurosci. 2015 Feb 20;9:37. 
 8. Comasco E, Frokjaer VG, Sundström-Poromaa I. Functional and molecular neuroimaging of menopause and hormone replacement therapy. Front Neurosci. 2014 Dec 8;8:388. 
 9. Sotomayor-Zarate R, Cruz G, Renard GM, Espinosa P, Ramirez VD. Sex hormones and brain dopamine functions. Cent Nerv Syst Agents Med Chem. 2014;14(2):62-71. 
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer Haberlere Göz Atın

Spor Alanında Bir Cinsel Şiddet Nasıl Bu Kadar Uzun Sürebildi?  Neden Kimse Bir Şey Yap(a)madı?

Larry Nassar vakası, uluslararası spor alanı için sadece kriminal bir vaka değil,…

Sporda Lakaplar: ‘Filenin Sultanları’ lakabıyla derdimiz ne?

Yakın zamanda yapılan FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi ve Tokyo 2020 Olimpiyat…

Kaya Tırmanışı ve Zihinsel Dayanıklılık Denkleminde Kadın Sporcular

Kaya tırmanışının, dünyanın en zor spor dallarından birisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Genel…

Yaşamını Yitirenlerin Anısına…

Kaç gündür ülkece felaketi yaşıyoruz. Depremler, yıkımlar, ulaşmayan yardımlar ve kayıplar… Kabullenmesi,…